ถาม-ตอบ: การสมัครเข้าฝึกอบรม

ช่องทางการโอนเงินค่าอบรม มีช่องทางใดบ้าง
การโอนเงินจะต้องโอนเงินผ่านธนาคารโดยตรงเท่านั้น ไม่อนุญาตให้โอนผ่าน internet backing
azer
azer

หน้า: 1