หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
3 พุธ 13 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 51 คน 51/51 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
2 พุธ 6 มิถุนายน 2561 08:30 - 16:30 50 คน 50/50 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ