หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
1 จันทร์ 5 พฤศจิกายน 2561 - ศุกร์ 9 พฤศจิกายน 2561 08:30 - 16:30 46 คน 46/46 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเท่านั้น)

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
2 เสาร์ 27 ตุลาคม 2561 08:30 - 16:30 50 คน 46/50 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยเท่านั้น)

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
1 เสาร์ 20 ตุลาคม 2561 08:30 - 16:30 50 คน 34/50 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ