หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
1 จันทร์ 28 ตุลาคม 2562 - ศุกร์ 1 พฤศจิกายน 2562 08:30 - 16:30 50 คน 42/50 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ