หลักสูตรอบรมภายในสถานที่


การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
10 จันทร์ 11 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 30 คน 30/30 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
11 อังคาร 12 กรกฎาคม 2565 08:30 - 16:30 30 คน 30/30 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ วันที่ เวลาเรียน รับจำนวน คงเหลือ  
5 อังคาร 23 สิงหาคม 2565 - พุธ 24 สิงหาคม 2565 08:30 - 16:30 35 คน 35/35 คน รายชื่อผู้เข้าอบรม สมัครเรียนปิดลงทะเบียน

ขั้นตอนการสมัครฝึกอบรมภายในสถานที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ