"Never Give Up, Look Ahead, Think Positive , Do All You Can"
                    "อย่ายอมแพ้ มองไปข้างหน้า มองโลกในแง่ดี ทำเต็มความสามารถ"

ผิดพลาด

  • ต้องขออภัย หลักสูตรนี้ปิดแล้ว

ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน รุ่นที่ 1
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ เปิดรับสมัครในวันที่ 16 ตุลาคม 2561เวลา 8.30 น. สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง เท่านั้นและกรุณาอ่านรานละเอียดก่อนการสมัคร เนื่องจากมีเงือนไขการสมัครได้ที่
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=18

อย่าลืม! อ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร มีเงือนไขการสมัครอธิบายอยู่นะคะ

กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้เรื่อง"การกู้ชีวิตสำหรับครูสอนปฐมพยาบาล"
 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดการอบรมให้กับวิทยาจารย์ในโครงการพัฒนาบุคลากร การอบรมเชิงปฏิบัติการ ฟื้นฟูความรู้เรื่อง "การกู้ชีวิตสำหรับครูสอนปฐมพยาบาล" โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์กู้ชีพ ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย อ.นพ.ธนดล โรจนศานติกุลและทีมงาน   มีวิทยาจารย์เข้าร่วมอบรมจำนวน 20 คน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2561  ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561
นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
พร้อมด้วยวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา
อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย จ.สตูล
19-6-61 อบรมจิตอาสาดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทย จ.สตูล รุ่นที่ 1 โดยเหล่ากาชาดจังหวัดตสตูล 
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น.นางฐิตารีย์ รัตนพิเชฏฐชัย นายกเหล่ากาชาดจ.สตูล มอบหมายให้นางคงขวัญ วิทยาศิริกุล รองนายกเหล่ากาชาดจ.สตูล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การอบรม โครงการจิตอาสาผู้ดูแลผู้สูงอายุของสภากาชาดไทยจ.สตูล รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 19-21 มิถุนายน 2561 โดยมี นายศักดา วิทยาศิริกุล ปลัดจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และคณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด จ.สตูล พร้อมด้วยวิทยากรพี่เลี้ยงจากสภากาชาดไทย และจิตอาสากว่า70คน เข้าร่วมอบรมฯ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว อบจ.สตูล ต.พิมาน อ.เมืองสตูล จ.สตูล
ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดนครนายก
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดนครนายก ในการนี้นางธัญญลักษณ์ ศิริชนะ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมอำเภอเมือง จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD

วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ณ สถานีหมอชิต
กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก การสรุปผลการอบรม นิทรรศการภาพ การนำเสนอสื่อรณรงค์ และการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ

เครือข่าย / NETWORK

อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2561 นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยคณะกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย จังหวัดภูเก็ต ร่วมจัดโครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2561 อบรมปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ศูนย์ประชุมโรงเรียนการศึกษานอกระบบ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 150 คน