วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD


วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2555

วันที่ 9 กันยายน 2555 สภากาชาดไทย จัดงาน วันปฐมพยาบาลโลก เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

วันปฐมพยาบาลโลก 2560

มื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้จัดงานวันปฐมพยาบาลโลกในหัวข้อ “ Domestic Accident : รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย”

อ่านเพิ่มเติม...

วันปฐมพยาบาลโลก 2557

สมาชิกสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงนานาประเทศทั่วโลก กำหนดให้วันเสาร์ที่สองของเดือนกันยายนของทุกปี เป็นวันปฐมพยาบาลโลก ในปีนี้ตรงกับวันที่ 13 กันยายน 2557 ซึ่งสหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) ได้กำหนดให้เป็นปีรณรงค์ความปลอดภัยของชีวิตต่อความเสี่ยงภัยในชีวิตประจำวันหรือในยามภัยพิบัติ ภายใต้แนวคิด “First Aid and Daily or Disaster Risk : การปฐมพยาบาลพร้อมรับความเสี่ยงในชีวิตประจำวันหรือในยามภัยพิบัติ” เพื่อรณรงค์และสร้างความตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของการปฐมพยาบาลและอุบัติภัย ให้เกิดการขวนขวายหาความรู้โดยการฝึกอบรม เพื่อให้เกิดทักษะการปฏิบัติที่ถูกต้องในการนำไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุด

อ่านเพิ่มเติม...

วันปฐมพยาบาลโลก 2559

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ได้จัดงานวันปฐมพยาบาลโลกในหัวข้อ “First Aid for and by children : พลังเด็ก พลังแห่งการปฐมพยาบาล” ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม...

ผลงานส่งเข้าประกวด งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563

ผลงานของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"

อ่านเพิ่มเติม...