วันปฐมพยาบาลโลก / WFAD


ผลงานส่งเข้าประกวด งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563

ผลงานของน้องๆ ที่ส่งเข้าประกวดวาดภาพระบายสีเนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2563 หัวข้อ "เด็กไทย ใส่ใจ สู้ภัยโควิด 19"

อ่านเพิ่มเติม...

"ฮีโร่ของฉันคือเธอ"

นิทานการ์ตูนแอนิเมชันเรื่อง "ฮีโร่ของฉันคือเธอ" เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก ปี 2563 

อ่านเพิ่มเติม...

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

วิดิทัศน์สรุปกิจกรรมระยะที่ 1 งานวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2019

อ่านเพิ่มเติม...

วันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล” ณ สถานีหมอชิต

กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก การสรุปผลการอบรม นิทรรศการภาพ การนำเสนอสื่อรณรงค์ และการมอบรางวัลการประกวดคำขวัญ

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2561 “First Response to Road Crashes: ถนนปลอดภัย ใส่ใจ รู้ปฐมพยาบาล”

การจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับพนักงานขับรถ พนักงานบริการบนรถ พนักงานเก้บค่าโดยสาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวกับรถโดยสารสาธาณณะ บริษัท ขนส่งมวลชน จำกัด องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด จำนวน 359 คน 

อ่านเพิ่มเติม...