ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


สอบราคาจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

                                         ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                         เรื่อง สอบราคาจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
 

อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน

                 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
        เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                     เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (แบบผสมผสาน)"

เข้ารับการอบรมแบบ Onsite วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 10 - 11

อ่านเพิ่มเติม...