ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (แบบผสมผสาน)"

เข้ารับการอบรมแบบ Onsite วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 10 - 11

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

สำนักบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์ งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล โดยวิธีประกาศเชิญชวน

                                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์
                                           งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล

                                                              โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล

                                               ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                                          เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์
                                  --------------------------------------------------
            ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...