ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


สอบราคาจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่อง "ถนนปลอดภัย"

                                      ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                             เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่อง “ถนนปลอดภัย”
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างจัดงานประชุมออนไลน์ (Online/Virtual Event) โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2565

                                   ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานประชุมออนไลน์ (Online/Virtual Event) โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล

เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมแบบผสมผสาน Online + Onsite สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 12 ฝึกปฏิบัติวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สนใจสมัครเข้ารับการอบรม Scan QR Code

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

                                         ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                         เรื่อง สอบราคาจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
 

อ่านเพิ่มเติม...