ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล

เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

อบรมแบบผสมผสาน Online + Onsite สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 12 ฝึกปฏิบัติวันที่ 4 สิงหาคม 2565 สนใจสมัครเข้ารับการอบรม Scan QR Code

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล

                                         ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                         เรื่อง สอบราคาจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบไฟล์ดิจิทัล
 

อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน

                 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
        เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                     เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
 

อ่านเพิ่มเติม...