ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ

                                       ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                                 เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์หนังสือ
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่อง "การป้องกันอุบัติเหตุ"

                                      ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                           เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่อง “การป้องกันอุบัติเหตุ”
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่อง "ถนนปลอดภัย"

                                      ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                             เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตวิดีโอแอนิเมชั่นสื่อการเรียนรู้สำหรับเด็กเรื่อง “ถนนปลอดภัย”
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างจัดงานประชุมออนไลน์ (Online/Virtual Event) โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2565

                                   ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                 เรื่อง สอบราคาจ้างจัดงานประชุมออนไลน์ (Online/Virtual Event) โครงการวันปฐมพยาบาลโลก 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล

เรื่อง ยกเลิกประกาศ เรื่อง สอบราคาจัดจ้างทำคู่มือฝึกอบรมปฐมพยาบาลในรูปแบบดิจิทัล
 

อ่านเพิ่มเติม...