ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” Basic Life Support ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 2  สำหรับประชาชนทั่วไป  รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ”

สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย สมัครเข้ารับการอบรม

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างผลิตผ้าสามเหลี่ยมพร้อมสกรีนโลโก้ศูนย์ฝึกอบรมฯ

                                         ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                          เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตผ้าสามเหลี่ยมพร้อมสกรีนโลโก้ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งวิทยาจารย์ 3 - 5 จำนวน 4 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...