ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ขอเชิญเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย สมัครเข้ารับการอบรม

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างผลิตผ้าสามเหลี่ยมพร้อมสกรีนโลโก้ศูนย์ฝึกอบรมฯ

                                         ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                          เรื่อง สอบราคาจ้างผลิตผ้าสามเหลี่ยมพร้อมสกรีนโลโก้ศูนย์ฝึกอบรมฯ 
 

อ่านเพิ่มเติม...

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงาน

ในตำแหน่งวิทยาจารย์ 3 - 5 จำนวน 4 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้สนใจเข้าฟังบรรยายออนไลน์ "Lifelong First Aid Learning ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด"

เนื่องในวันปฐมพยาบาลโลก

อ่านเพิ่มเติม...

หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและแบบหนังสือยินยอม

สำหรับผู้มาติดต่องานกับงานบรรเทาทุกข์ อาสากาชาด ยุวกาชาด เหล่ากาชาด อาสาสมัคร การจัดอบรม สวางคนิเวศ ศูนย์ราชการุณย์ งานด้านสารนิเทศและสื่อสารองค์กร และงานมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก

อ่านเพิ่มเติม...