ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” Basic Life Support

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน”

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนออนไลน์ ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D "โครงการหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ"

                                    ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                      เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์การสอนออนไลน์ ประเภทการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D
                                  โครงการหลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน”

แบบผสมผสาน สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1 รับสมัครรุ่นละ 20 คน

อ่านเพิ่มเติม...