ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างออกแบบและทำสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชั่น "โครงการความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก" (Road Safety for Child) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

            ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างออกแบบและทำสื่อการเรียนรู้เกมแอนิเมชัน
โครงการ ความ  ปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็ก (
Road Safety for Child)   
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม โครงการ Trainer Bank หลักสูตร “การดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

( สำหรับประชาชน : วิทยากรเครือข่ายขยายผลไปยังประชาชน ) จำนวน 60 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” Basic Life Support

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน”

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...