ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง "คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                    ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                    เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเสียง “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
                                                                    โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ "คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ" โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                                    ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                   เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างดำเนินการผลิตหนังสือเบรลล์ “คู่มือการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ”
                                                                   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 

อ่านเพิ่มเติม...

กำหนดการอบรมประจำปีงบประมาณ 2566

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” First Aid Course ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 รับสมัครรุ่นละ 20 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 5 รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...