ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน”

Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน ) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 2  สำหรับประชาชนทั่วไป รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” Basic Life Support ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 2  สำหรับประชาชนทั่วไป  รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ”

สำหรับประชาชนทั่วไป จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย สมัครเข้ารับการอบรม

หลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงาน เรื่องการป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

อ่านเพิ่มเติม...