ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์
หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( อบรมแบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 5

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) Basic First Aid Course ( Blended Learning ) 
เปิดรับสมัคร : รุ่นที่ 2 - รุ่นที่ 5
ค่าลงทะเบียน 600 บาท/คน สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อการสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่

 


                 


อ่านเพิ่มเติม...

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

แนวปฏิบัติสำหรับการเข้ารับการฝึกอบรมภาคปฏิบัติ
ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

 

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564

รายละเอียดการจัดกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก 2564

อ่านเพิ่มเติม...