ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

                                                            ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                        เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
                                 โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
              เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 


อ่านเพิ่มเติม...

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 
 

อ่านเพิ่มเติม...