ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์ งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล โดยวิธีประกาศเชิญชวน

                                ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบและผลิตสื่อวีดิทัศน์ โครงการสื่อการสอนออนไลน์
                                           งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล

                                                              โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ งานพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรปฐมพยาบาล

                                               ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                                                          เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์
                                  --------------------------------------------------
            ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) Basic Life Support and AED ( Blended Learning )

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )
Basic Life Support and AED ( Blended Learning )
รุ่นที่ 3 รับสมัครวันนี้ 15 มีนาคม 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) รุ่น 8 รุ่น 9

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
รุ่น 8 รุ่น 9 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )
รุ่นที่ 4  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น   ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน
สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อ การสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่

 

อ่านเพิ่มเติม...