ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน

                 ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
        เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                     เรื่อง สอบราคาจ้างออกแบบและจัดพิมพ์คู่มือ
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม "หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (แบบผสมผสาน)"

เข้ารับการอบรมแบบ Onsite วันที่ 5 กรกฎาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การปฐมพยาบาลเบื้องต้น" ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 10 - 11

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย เข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาหลักสูตรความรอบรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มวัยทำงานเพื่อป้องกันโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

สำนักบุคลากรเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...