ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครรุ่นที่ 3 หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน ) Basic Life Support and AED ( Blended Learning )

เปิดรับสมัคร หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( แบบผสมผสาน )
Basic Life Support and AED ( Blended Learning )
รุ่นที่ 3 รับสมัครวันนี้ 15 มีนาคม 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) รุ่น 8 รุ่น 9

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
รุ่น 8 รุ่น 9 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )
รุ่นที่ 4  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น   ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน
สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อ การสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

                                                            ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                        เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
                                 โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...