ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน ) รุ่น 8 รุ่น 9

เปิดรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )
รุ่น 8 รุ่น 9 ตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2565
 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )

หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามาตรฐาน แบบผสมผสาน ( Online + Onsite )
รุ่นที่ 4  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
รับสมัครจำนวน 20 คน/รุ่น   ค่าลงทะเบียน 2,500 บาท/คน
สมัครอบรมได้ที่หน้าเพจศูนย์ฝึกอบรมฯ หัวข้อ การสมัครอบรม —> อบรมภายในสถานที่

 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมเรื่อง "การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ"

ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ โดยวิธีประกาศเชิญชวน

                                                            ประกาศศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
                        เรื่อง    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
                                 โดยวิธีประกาศเชิญชวน
 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
              เรื่อง สอบราคาจ้างทำสื่อการสอนออนไลน์

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง
ทำสื่อการสอนออนไลน์ หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ
 


อ่านเพิ่มเติม...