ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” First Aid Course ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 4 รับสมัครรุ่นละ 20 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” Basic First Aid Course ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 6 รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรม หลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน” Basic Life Support ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 6 รับสมัครรุ่นละ 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ "การปฐมพยาบาลเรื่องภาวะลมแดด" โดยวิธีคัดเลือก

                                      ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                          เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างผลิตสื่อวีดิทัศน์ การปฐมพยาบาลเรื่องภาวะลมแดด
                                                                         โดยวิธีคัดเลือก
 

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book โดยวิธีคัดเลือก

                                        ประกาศ ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย
                            เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำคู่มือการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน รูปแบบ e-book
                                                                         โดยวิธีคัดเลือก
 

อ่านเพิ่มเติม...