ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (BLS) ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการอบรม
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน (BLS)

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (สำหรับประชาชน)

อ่านเพิ่มเติม...