ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน รุ่นที่ 1

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 อบรม ณ ห้องประชุมชั้น 6 สำนักงานบรรเทาทุกข์ เปิดรับสมัครในวันที่ 16 ตุลาคม 2561เวลา 8.30 น. สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง เท่านั้นและกรุณาอ่านรานละเอียดก่อนการสมัคร เนื่องจากมีเงือนไขการสมัครได้ที่
http://www.training.redcross.or.th/page.php?c=course-detail&cid=18

อย่าลืม! อ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร มีเงือนไขการสมัครอธิบายอยู่นะคะ

อ่านเพิ่มเติม...

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1