ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (Basic Life support and AED) รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 4 เมษายน 2561 จำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

อ่านเพิ่มเติม...

โอกาสสุดท้ายของปีนี้

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5วัน
รุ่นที่ 5 วันที่ 23-27 เมษายน 2561 รุ่นละ 50 คน ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท
สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง www.training.redcross.or.th เท่านั้น สมัครออนไลน์ ได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ของวันที่ 26 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
โดยเลือกหัวข้อ – อบรมภายในสถานที่

อ่านเพิ่มเติม...

แจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (สำหรับประชาชน)

แจ้งเปลี่ยนวันอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (สำหรับประชาชน)
รุ่นที่ 1 อบรมจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 30 คน
 

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ

หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

อ่านเพิ่มเติม...

การรับสมัครอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5 วัน รุ่นที่ 4

หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐานสำหรับประชาชนทั่วไป 5 วัน
รุ่นที่ 4 อบรมวันที่ 5-9 กุมภาพันธ์ 2561
เปิดรับสมัครในวันที่ 15 มกราคม - 19 มกราคม 2561 เวลา 8.30 น.

รุ่นละ 50 คน ค่าลงทะเบียน 2,500.- บาท

 


อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1