ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น แบบผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( เรียนทฤษฎีแบบ Online ฝึกปฏิบัติแบบ Onsite )

หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับประชาชน ( Basic First Aid ) โดยใช้รูปแบบวิธีการแบบผสมผสานผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( เรียนทฤษฎีแบบ Online ฝึกปฏิบัติแบบ Onsite )

อ่านเพิ่มเติม...

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1