ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาล

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2564
     -  หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน
     -  หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น
     -  หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ( BLS )

อ่านเพิ่มเติม...

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

ถนนปลอดภัย ใส่ใจรู้ปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

หน้า: 1