ข่าวประชาสัมพันธ์ / NEWS


เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 4  วันที่ 2 มิถุนายน 2563 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 4  วันที่ 18 - 22 พฤษภาคม 2563 

อ่านเพิ่มเติม...

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์ หลักสูตรการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (ฺBLS)

เปิดรับสมัครอบรมออนไลน์
หลักสูตรการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (ฺBLS) (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563
รุ่นที่ 4  วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (BLS) ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการอบรม
หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ สำหรับประชาชน (BLS)

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ประจำปีงบประมาณ 2563

กำหนดการอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น (สำหรับประชาชน)
ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม...