เครือข่าย / NETWORK


อาสาดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เสื่อมสภาพลง มีโอกาสเกิดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง

อ่านเพิ่มเติม...