มัลติมีเดีย / MULTIMEDIA


ปราบภัยท่อ

ผลการประกวดหนังสั้น
ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident :
รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดหนังสั้น “รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย''
ชื่อทีม Scout ชื่อผลงาน ปราบภัยท่อ

อ่านเพิ่มเติม...

เชื่อกันว่า

ผลการประกวดหนังสั้น 
ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดหนังสั้น “รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
ชื่อทีม ฟากท่าฟิล์ม   ชื่อผลงาน เชื่อกันว่า
ในนาม  ทีมอิสระ
รายนามสมาชิก

อ่านเพิ่มเติม...

การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอนอาการเจ็บป่วยในผู้สูงอายุ

การปฐมพยาบาลผู้สูงอายุ ตอน อาการเจ็บป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย

ผลการประกวดหนังสั้น
ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
ชื่อทีม เฌอ ชื่อผลงาน 100 องศา C โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา

อ่านเพิ่มเติม...

ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย ชื่อทีม หลานสมเด็จย่า ชื่อผลงาน Emergency Minutes (นาทีฉุกเฉิน)

ผลการประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident : รางวัลชมเชย การประกวดหนังสั้น รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
ชื่อทีม หลานสมเด็จย่า ชื่อผลงาน Emergency Minutes (นาทีฉุกเฉิน)

 

อ่านเพิ่มเติม...