มัลติมีเดีย / MULTIMEDIA


Smart Healthy 04 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 4  วิธีดูแลสุขภาพใจง่ายๆช่วงโควิด ด้วย "3 รักฝ่าวิกฤติโควิด 19"

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 03 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 3 “โรคพิษสุนัขบ้าเป็นแล้วถึงตายป้องกันได้ด้วยวัคซีน”

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 02 TC TRCS

Smart Healthy ตอนที่ 2 “รู้เท่าทันไวรัสโคโรน่า 19” 

อ่านเพิ่มเติม...

Smart Healthy 01 TC TRCS

Smart Healthy เป็นรายการที่ให้ความรู้ทางสุขภาพสำหรับประชาชนทั่วไป เช่น โรคที่คนไทยพบบ่อย โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคอุบัติใหม่ รวมถึงการดูแลสุขภาพของตนเอง ความรู้ที่ได้สามารถนำไปดูแลตนเอง คนในครอบครัว และชุมชนได้

อ่านเพิ่มเติม...

ปราบภัยท่อ

ผลการประกวดหนังสั้น
ภายใต้หัวข้อ “Domestic Accident :
รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
การประกวดหนังสั้น “รู้ปฐมพยาบาล ทุกบ้าน ปลอดภัย''
ชื่อทีม Scout ชื่อผลงาน ปราบภัยท่อ

อ่านเพิ่มเติม...