กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล จังหวักาญจนบุรี 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล  ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 โดยนางรชยา ภูมิสวัสดิ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและปิดการอบรม ณ ประชุมโรงแรมริเว่อร์แคว อ.เมือง ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 มีผูู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 114 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากร โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล จังหวัดเพชรบุรี

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรม ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมคำพลอย ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 103 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล จังหวัดลำพูน

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดอุตรดิตถ์

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...