กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 4/2560

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมปฐมพยาบาล ได้จัดการอบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 4/2560 ให้กับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2,3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์โดยมี นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 58 คน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้ไปจัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ รุ่นที่ 1

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมปฐมพยาบาล ได้จัดการอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(เออีดี AED) สำหรับประชาชนทั่วไป ณ ห้องประชุม 2,3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ ในวันที่ 28 และ 30 มิถุนายน 2560 มีผู้ผ่านการอบรม รุ่นที่ 1 จำนวน 43 คน และ รุ่นที่ 2 จำนวน 55 คน

อ่านเพิ่มเติม...

ปีใหม่2561

เช้าวันนี้ ( 29 ธ.ค.) เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้พระราชทานพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยแก่บุคลากรสภากาชาดไทย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้มาร่วมงานอย่างหาที่สุดมิได้


อ่านเพิ่มเติม...