กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


งานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล

 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะจาก สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะจาก สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทยจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย รุ่นที่1 ของจังหวัดพิษณุโลก โดย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ระหว่างวันที่ 27- 29 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชน

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชน( T4V 5 วัน)

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 3/2560

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมปฐมพยาบาล ได้จัดการอบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 3/2560 ให้กับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2,3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ โดยมี นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...