กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จังหวัดระนอง

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางกัญญาภร ผ่องศรี์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย จังหวัดตรัง

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุนิเท เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนายลือชัย เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 23 - 25 เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

รดน้ำขอพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะผู้บริหาร วิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ในบรรยากาศอันอบอุ่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์ สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ขอพรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562

ขอพรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้ามอบพวงมาลัยขอพร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 9


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562

พิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลแลุะสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมในพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯ ชั้น 9

อ่านเพิ่มเติม...