กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการโครงการพัฒนาอาสาสมัคร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กล่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1โดยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่24- 26เมษายน2561มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55คน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงนามถวายพระพรองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมลงนามถวายพระพร องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรในโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 จังหวัดเลย โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 107 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล จังหวัดภูเก็ต

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายในโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล จังหวัดภูเก็ต ได้รับเกียรติจากท่านพระนาย สุวรรณรัฐ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาด เป็นประธานในพิธีเปิด และมีนายนรภัทรปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, นางสุดาวรรณ ปลอดทอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต, นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต, นพ.กฤษณ์ สกุลแพทย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต, พญ.ลลิตา กองสีหา รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ร่วมต้อนรับ  ณ ห้องประชุมคิงคาร์ลกุสตาฟ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ซึ่งในครั้งนี้มีผุ้สำเร็จการอบรมจำนวน 60 คน 

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล จังหวัดกาฬสินธุ์ 

วันที่ 20 มีนาคม 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล  ปฏิบัติงานนิเทศ ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล หลักสูตรรุ่นที่1 โดย นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด-ปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเปรื่องอนุวาณิช รพ.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 121 คน

อ่านเพิ่มเติม...