กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผ่าน Line Meeting

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ทบทวนความรู้และทักษะด้านการปฐมพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักบริหารการศึกษาพิเศษ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย ได้จัดการสอนแบบออนไลน์ ผ่าน Line Meeting

อ่านเพิ่มเติม...