กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรม หลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้น ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี

ร่วมพิธีทำบุญ วันคล้ายวันก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ครบรอบ 20 ปี ( 1 ตุลาคม 2544 )

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564

ผ่านระบบออนไลน์ยูทูปและเฟซบุ๊กไลฟ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...