กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 2 – 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1/2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 2

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 และ 5

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่น 2

อ่านเพิ่มเติม...