กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


งานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล

 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ออกรายการสถานนีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา ( สวศ ) AM 1467 kHz.

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พิชญา สุธีวีระขจร กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม" ดำเนินรายการโดย คุณณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล ในรายการรู้ทันโรค ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) AM.1467 kHz. สามารถรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th คลิกเลือกเครือข่ายเพื่อการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”

ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

 

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะจาก สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะจาก สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม...