กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการโครงการพัฒนาอาสาสมัคร หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กล่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1โดยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่24- 26เมษายน2561มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55คน

อ่านเพิ่มเติม...

ปีใหม่2561

เช้าวันนี้ ( 29 ธ.ค.) เวลา 07.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ณ อาคารแพทยพัฒน์ ตึกอานันทมหิดล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะผู้บริหารและบุคลากรสภากาชาดไทย และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โอกาสนี้พระราชทานพรปีใหม่แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยแก่บุคลากรสภากาชาดไทย ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ผู้มาร่วมงานอย่างหาที่สุดมิได้


อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงนามถวายพระพรองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมลงนามถวายพระพร องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ

อ่านเพิ่มเติม...

ผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

ผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรในโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 จังหวัดเลย โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และนางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 107 คน

อ่านเพิ่มเติม...