กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 4/2560

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยฝ่ายอบรมปฐมพยาบาล ได้จัดการอบรมปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 4/2560 ให้กับบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 2,3 ชั้น 4 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์โดยมี นางสาวเพ็ญศิริ เมฆโหรา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการ มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 58 คน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ได้ไปจัดอบรมหลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดชัยนาท

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดย นายชวพล พันธุมรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 50 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ จังหวัดตาก

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดตาก ในการนี้ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...