กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.)ให้ความรู้เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น"

 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น" ในรายการรู้ทันโรค ดำเนินรายการโดย ประชาสัมพันธ์ กองบริหารการสาธารณสุข ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) สามารถรับฟังสดทางเฟสบุ๊คไลน์ และรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th
 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภกากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
 

อ่านเพิ่มเติม...

การจัดอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรขององค์กรกาแดงลาว

เมื่อวันที่ 21-25 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาลจัดอบรมหลักสูตรการเป็นวิทยากรสอนปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับบุคลากรขององค์กรกาแดงลาว Lao Red Cross ณ National Blood Transfusion Centre, Vientiane, Laos โดยมี Assoc. Prof. Dr. Sing Menorath Vice President of Lao Red Cross เป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิด ผู้ผ่านการอบรมครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัด พระนครศรีอยุูธยา

มื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัด พระนครศรีอยุูธยา ในการนี้ ดร.สุจินต์ ไชยชุมศักด์ิ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนจิระศาสตร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระหว่างวันที่ 23-25 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมโครงการจราจรกู้ชีพ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดอบบรม ในโครงการ อบรมจราจรกู้ชีพ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 295 คน

อ่านเพิ่มเติม...