กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรม ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1

วันที่ 8 มีนาคม 2561 นางฉัตรพร ราษฎร์ดุษดี นายกเหล่ากาชาดและผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดและพิธีปิดการอบรม ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 ณ ห้องประชุมคำพลอย ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 มีผู้สำเร็จการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 103 คน

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 

วันที่ 8 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล  ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

วันที่ 6 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พิชญา สุธีวีระขจร กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม" ดำเนินรายการโดย คุณณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล ในรายการรู้ทันโรค ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) AM.1467 kHz. สามารถรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th คลิกเลือกเครือข่ายเพื่อการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 มกราคม 2561 ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”

ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”

อ่านเพิ่มเติม...