กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น” ( แบบผสมผสาน )

รุ่นที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2565

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับสำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ”

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” ( แบบผสมผสาน ) รุ่นที่ 5

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล
จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย” ( แบบผสมผสาน )
รุ่นที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2565 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ "หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ"

ประจำปี 2565 

อ่านเพิ่มเติม...