กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ. นราธิวาส

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. นราธิวาส ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายเอกรัฐ หลีเซ็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ พันตรีหญิงโนสมา หลีเซ็น นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย อำเภอเมืองนราธิวาส รวมทั้งสิ้น 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ. ฉะเชิงเทรา

เมื่อ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. ฉะเชิงเทรา ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายประสงค์ คงเคารพธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นายฐากูล ชวนะพงศ์ ปลัดจังหวัดฉะเชิงเทรากล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำอนวน 3 อำเภอ ได้แก่ อ. บางปะกง อ. บางคล้า และ อ. พนมสารคาม รวมทั้งสิ้น 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ. ลำปาง

เมื่อ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2562 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ. ลำปาง ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องประชุมที่ทำการอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และ นางศิรินุช สวาสดิ์ธรรม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 1 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองลำปาง รวมทั้งสิ้น 92 คน

อ่านเพิ่มเติม...

การอบรม "หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” และ "หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัยสภากาชาดไทยร่วมกับสำนักบริหารกิจการเหล่ากาชาดสภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ และโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ดำเนินการจัดการอบรมให้แก่วิทยากรเครือข่าย “หลักสูตรวิทยากรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ” และ “หลักสูตรวิทยากรการดูแลผู้สูงอายุ” ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมพาลาซโซ่ กรุงเทพฯ 

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จ.สตูล 

กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล  ออกปฏิบัติงานประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ.สตูล  โครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ หอประชุม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางสตูล จังหวัดสตูล 

อ่านเพิ่มเติม...