กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

ในรูปแบบออนไลน์ และฝึกปฏิบัติ

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน

ให้กับเจ้าหน้าที่ IFRC

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู/อาจารย์ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยธีมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 คือ Lifelong first aid learning : ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ

โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นแกนนำการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

ในโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...