กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศวิทยากรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศวิทยากรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 จังหวัดเลย

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด และ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดภูเก็ต จัดโครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรการให้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาล 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 20 มีนาคม 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศ ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลรุ่นที่1 จ.กาฬสินธุ์ 

วันที่ 20 มีนาคม 2561กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศ ในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาลรุ่นที่1 จ.กาฬสินธุ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศวิทยากรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 จังหวัดกาญจนบุรี 

วันที่ 14 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศวิทยากรในโครงการชุมชนต้นแบบด้านปฐมพยาบาล รุ่นที่1 ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

อ่านเพิ่มเติม...

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...