กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


วันที่ 21 ธันวาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น"

 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "ทำอย่างไรเมื่อหยุดหายใจ และหัวใจหยุดเต้น" ในรายการรู้ทันโรค ดำเนินรายการโดย ประชาสัมพันธ์ กองบริหารการสาธารณสุข ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) สามารถรับฟังสดทางเฟสบุ๊คไลน์ และรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th
 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 ผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย

ผู้แทนสภากาชาดเมียนมาร์ เข้าเยี่ยมชมกิจการของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ ให้การต้อนรับ

อ่านเพิ่มเติม...

งานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล

 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานอบรม โครงการสื่ออิเล็กทรอนิกส์ “e - Learning” เคหพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะจาก สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่และคณะจาก สภาเสี้ยววงเดือนแดงมาเลเซีย

อ่านเพิ่มเติม...

พัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย รุ่นที่1 ของจังหวัดพิษณุโลก

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ในโครงการพัฒนาอาสาสมัคร สภากาชาดไทย รุ่นที่1 ของจังหวัดพิษณุโลก โดย นางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธาน ในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด ระหว่างวันที่ 27- 29 มิถุนายน 2560 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 45 คน

อ่านเพิ่มเติม...