กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมหลักสูตร “การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน”

ออกอากาศทาง ททบ 5 ในรายการ "เรื่องเล่าข่าวดีกับสายสวรรค์" 

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การดูแลผู้สูงอายุ” สำหรับประชาชนทั่วไป

ในวันที่ 16 – 18 มกราคม 2566

อ่านเพิ่มเติม...

อบรมวิทยากรแกนนำ โครงการ Strengthening the capacity of Lao Red Cross Staff on First Aid Promotion for Public and Communities in 2022 – 2025

เมื่อวันที่ 6 – 13 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม Lao Front For National Development นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมหลักสูตร “การปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน” ( แบบผสมผสาน ) สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566

อ่านเพิ่มเติม...

เข้าร่วมกิจกรรมงานกาชาดประจำปี 2565

ระหว่างวันที่ 8 – 18 ธันวาคม 2565  ณ สวนลุมพินี กรุงเทพฯ

อ่านเพิ่มเติม...