กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


รดน้ำขอพรผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์

นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะผู้บริหาร วิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีรดน้ำขอพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ  เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ในบรรยากาศอันอบอุ่น เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลฯ ชั้น 2 อาคารเฉลิมบูรณะนนท์

อ่านเพิ่มเติม...

ขอพรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562

ขอพรผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยและคณะผู้บริหารศูนย์ฯเข้ามอบพวงมาลัยขอพร ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เนื่องใน
โอกาสประเพณีวันสงกรานต์ 2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯชั้น 9


อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562

พิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย 10 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร พุทธรังษี ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลแลุะสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยและคณะผู้บริหารศูนย์ฯ เข้าร่วมในพิธีรดน้ำขอพรเลขาธิการสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์2562 ณ อาคารเทิดพระเกียรติฯชั้น9

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนางสรินยา ประกอบผล รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาดจังหวัด  จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่  2 - 4  เมษายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น จำนวน 50 คน                          

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดยโสธร

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายด้านปฐมพยาบาล จังหวัดยโสธร วันที่ 1 - 2 เมษายน 2562 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับวิทยาจารย์ กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ.ยโสธร ในการดำเนินโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนด้านการปฐมพยาบาล รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 หลักสูตรการให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ ห้องสัตตบรรณ โรงเรียนเทศบาล1 ตั้งตรงจิตร1 จังหวัดยโสธร โดยมีนายสุวัฒน์ เข็มเพชร ปลัดจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและนางวิชชุฏา เข็มเพชร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดยโสธร กล่าวรายงาน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นจิตอาสาสภากาชาดไทย มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น 100 คน

อ่านเพิ่มเติม...