กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชน รุ่นที่ 4 วันที่ 8 -12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 49 คน


อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย รุ่นที่ 4 วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 48 คน


อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับประชาชน รุ่นที่ 5 วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 49 คน


อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED)

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล จัดอบรม หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ(AED) สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 3 วันที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม 2 - 3 อาคารเฉลิม บูรณะนนท์ ชั้น 4 มีผู้สำเร็จการอบรม จำนวน 29 คน

อ่านเพิ่มเติม...

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย จ.เลย

นิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ดำเนินการนิเทศและประเมินศักยภาพวิทยากรเครือข่าย สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย... ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมภูหลวงโรงพยาบาลเลยจังหวัดเลย... ระหว่างวันที่ 25 - 27มิถุนายน 2562 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน


อ่านเพิ่มเติม...