กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม...

ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๒

วันนี้ (28 ธ.ค.) เมื่อเวลา 07.00 น. นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2562 โดยมี ศ. กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ที่ปรึกษาศูนย์ฝึกอบรมฯ วิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

อ่านเพิ่มเติม...

งานกิจกรรม วันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561

ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และนางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยและวิทยาจารย์ ร่วมงานกิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี 2561 ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้นล่าง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โดยศูนย์ฝึกอบรมฯเข้าร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำ CPR และ การใช้เครื่อง AED โดยมีการสาธิตและให้ผู้เข้าร่วมชมสามารถฝึกทำ CPR

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย และวิทยาจารย์กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ร่วมกิจกรรมวันจัดการภัยพิบัติอาเซียน และวันลดภัยพิบัติสากล ประจำปี 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ โดยมี นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานในพิธีเปิด ในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ สู่อาเซียนที่ปลอดภัย : บทเรียนสู่การพัฒนา” และ Ms. Loretta Hieber , Chief of UNISDR Regional Office for Asia Pacific อ่านสารจากเลขาธิการองค์การสหประชาชาติเนื่องในวันลดภัยพิบัติสากล และมีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องภัยพิบัติ การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และมีการสาธิตเรื่องการนวดหัวใจผายปอดกู้ชีพ (CPR) ให้แก่ผู้ร่วมงานที่มีความสนใจ

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับชมรมอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่น (VR)

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมกับ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับชมรมอาสาสมัครวิทยุสมัครเล่น (VR)รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารสำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 30 คน

อ่านเพิ่มเติม...