กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯ เป็นตัวแทนวางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช วันที่ 22 ตุลาคม 2563 ณ ศาลาทินทัต โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯเป็นตัวแทน วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี และ วันพยาบาลแห่งชาติ วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดย นางสาวปิยฉัตร เทพรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมฯเป็นตัวแทน วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนีเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี และ วันพยาบาลแห่งชาติ
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 ณ สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา สภากาชาดไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฎิบัติงานฝีกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณโรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20- 21ตุลาคม 2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 29คน

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย โดยกลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฎิบัติงานฝีกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการโดยนางสุรียพรรณ์ ณ สงขลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณโรงแรมบีพี สมิหลาบีช จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 20- 21ตุลาคม  2563 มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 29คน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ หลักสูตรการดูแลสุขภาพสำหรับคนพิการ

ฝืกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ  ระหว่างวันทึ่ 6 - 7 ตุลาคม 2563  ณ โรงแรม 42 ซีเดอะซิคโฮเทล จังหวัดนครสวรรค์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการ "สร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่ความสำเร็จ" สัมมนาประจำปี 2563

โคงการสัมมนาของศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย เรื่อง "สร้างจิตสำนึกรักองค์กรสู่ความสำเร็จ"

อ่านเพิ่มเติม...