กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


จัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับครู/อาจารย์ โรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานคร

โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ซึ่งตรงกับเสาร์ที่ 2 ของเดือนกันยายนของทุกปี โดยธีมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565 คือ Lifelong first aid learning : ปฐมพยาบาล เรียนรู้ได้ไม่สิ้นสุด

อ่านเพิ่มเติม...

จัดอบรมให้ความรู้เรื่องปฐมพยาบาล แก่พระภิกษุสงฆ์และสามเณร ณ โรงเรียนพระปริยัติธรรม วัดศรีบุญเรือง กรุงเทพฯ

โดยการจัดอบรมนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2565

อ่านเพิ่มเติม...

ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย เป็นแกนนำการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใช้เครื่อง AED

ในโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา จังหวัดภูเก็ต

อ่านเพิ่มเติม...

หลักสูตร “การปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน” ( แบบผสมผสาน )

สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 5/2565

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมเป็นวิทยากรอาสาสมัครกับมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และภาคีเครือข่ายต่างๆ

ในการฝึกอบรม CPR & AED ให้กับประชาชน

อ่านเพิ่มเติม...