กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


หลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน รุ่นที่ 1 ประจำปี 2564

จัดอบรมหลักสูตรปฐมพยาบาลครบตามมาตรฐาน สำหรับประชาชนทั่วไป รุ่นที่ 1

อ่านเพิ่มเติม...

จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 19 ปี ของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย

ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันครบรอบ 19 ปีของการก่อตั้งศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย


อ่านเพิ่มเติม...

วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

วางพานพุ่มสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

อ่านเพิ่มเติม...

วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี

วางพานพุ่มสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพครบ 120 ปี และ วันพยาบาลแห่งชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ

ปฏิบัติงานฝีกอบรมในโครงการกาชาดห่วงใยใส่ใจสุขภาพคนพิการ จังหวัดสงขลา

อ่านเพิ่มเติม...