กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


กิจกรรมวันปฐมพยาบาลโลก ประจำปี 2564

ผ่านระบบออนไลน์ยูทูปและเฟซบุ๊กไลฟ์ ของศูนย์ฝึกอบรมฯ

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดมกุฏคีรีวัน (เขาใหญ่) จังหวัดนครราชสีมา

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการจัดการสอนขยายผลของทีมครูจากโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทย

อ่านเพิ่มเติม...