กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม"

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 อาจารย์พิชญา สุธีวีระขจร กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ให้ความรู้เรื่อง "การปฐมพยาบาลคนเป็นลม" ดำเนินรายการโดย คุณณิษาพัชร์ ประสงค์มงคล ในรายการรู้ทันโรค ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา (สวศ.) AM.1467 kHz. สามารถรับฟังออนไลน์ได้ที่ www.prd.go.th คลิกเลือกเครือข่ายเพื่อการศึกษา ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-14.00 น.

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 29 มกราคม 2561 ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”

ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย “หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุและหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ”

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล

 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ร่วมลงนามถวายพระพร

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการรักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย นำคณะวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมลงนามถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 สภานายิกาสภกากาชาดไทย และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย
 

อ่านเพิ่มเติม...

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล อบรมจราจรกู้ชีพ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มงานอบรมปฐมพยาบาล ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ร่วมกับ สมาคมแม่บ้านตำรวจนครบาล และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดอบบรม ในโครงการ อบรมจราจรกู้ชีพ ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น 295 คน

อ่านเพิ่มเติม...