กิจกรรมศูนย์ฯ / ACTIVITIES


กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดปราจีนบุรี ในการนี้ นายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมเหล่ากาชาด จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝีกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทยปฏิบัติงานทิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุ ณ จังหวัดชัยนาท ระหว่างวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2561

อ่านเพิ่มเติม...

กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัยนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายจ.ตาก24-26 เม.ย.61

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กลุ่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฏิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่าย ในโครงการพัฒนาอาสาสมัครสภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ รุ่นที่ 1 โดยวิทยากรเครือข่ายจังหวัดตาก ในการนี้ นางสุดาภรณ์ สงวนสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาก ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 53 คน

อ่านเพิ่มเติม...

กล่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากร

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กล่มงานอบรมสุขภาพอนามัย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาดไทย ปฎิบัติงานนิเทศและประเมินผลวิทยากรเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุในโครงการพัฒนาอาสาสมัครผู้ดูแลผู้สูงอายุ สภากาชาดไทย หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ รุ่นที่1โดยนายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา ระหว่างวันที่24- 26เมษายน2561มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้นจำนวน 55คน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมลงนามถวายพระพรองค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ

วันที่ 30 มีนาคม 2561 นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย ร่วมลงนามถวายพระพร องค์อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย วันคล้ายวันพระราชสมภพ

อ่านเพิ่มเติม...