ลงนามถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561


นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทน ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย
พร้อมด้วยวิทยาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ       
บดินทรเทพยวรางกูร
ณ ห้องรับรอง ชั้นล่าง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฒโน) สภากาชาดไทย  เมื่อเวลา 09.30 น.