พิธีเปิดการอบรมโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาล หลักสูตรวิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล


วันที่ 23 มกราคม 2561 ศ.กิตติคุณ นพ.ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสร้างเสริมศักยภาพชุมชนต้นแบบด้านการปฐมพยาบาลหลักสูตร วิทยากรให้ความรู้เรื่องการปฐมพยาบาล ณ โรงแรมพาลาซโซ กรุงเทพฯ โดยมี นางสาวนิตยา ร่มรื่น รองผู้อำนวยการฯ รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย กล่าวรายงาน ซึ่งมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 12 จังหวัด ได้แก่ จ.ชลบุรี จ.กาญจนบุรี จ.เพชรบุรี จ.เลย จ.บึงกาฬ จ.อุดรธานี จ.กาฬสินธุ์ จ.มุกดาหาร   จ.พิจิตร จ.ลำพูน จ.กระบี่ จ.ภูเก็ต ผู้แทนจังหวัดละ 4 คน รวมทั้งสิ้น 48 คน อบรมระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม 2561