แจ้งเปลี่ยนวันอบรมหลักสูตรการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (สำหรับประชาชน)


แจ้งเปลี่ยนวันอบรม
หลักสูตรการปฏิบัติช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ (สำหรับประชาชน)
รุ่นที่ 1 อบรมจากวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
เป็นวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 30 คน
ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561
ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถสมัครอบรมออนไลน์ได้ทาง www.training.redcross.or.th