หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ


หลักสูตรการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานและเครื่องช็อกไฟฟ้าอัตโนมัติ
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวน 30 คน ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 8.30 น.  ถึงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561